top of page

Paweł Pasternak

Paweł Pasternak Urodził się w 1990 r. w Tarnowie. W latach 2002-2007 uczył się gry na organach w tamtejszym Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego pod kierunkiem mgr Elżbiety Maciejowskiej. W latach 2011-2016 studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie- klasa organów prof. Jarosława Malanowicza i Międzywydziałowa Specjalizacja Pedagogiczna Kształcenia Słuchu. Aktualnie doktorant Teorii Muzyki w tejże uczelni.

W 2014 r. założył zespół wokalny Quinte Area, z którym koncertował w Polsce i za granicą. W latach 2017-2019 prowadził klasę organów w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie.

 

Jest autorem książki ,,Organy i ich twórcy na ziemi sądeckiej" i ponad 30 artykułów naukowych, redaguje też dział „Organy diecezji tarnowskiej” w piśmie organistów diecezji tarnowskiej „Hosanna” oraz ogólnopolską internetową bazę organów w portalu musicamsacram.pl. Pod jego redakcją wydano publikację ,,Wokół nowych organów kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie" (Tarnów 2017). Inicjator cyklu konferencji „Organy i Ludzie”, które zorganizował wraz z Kołem Organowym UMFC, a także konferencji w ramach Dni Cecyliańskich w Tarnowie.

Szczególne miejsce w jego działalności zajmują badania naukowe nad historią i budową organów piszczałkowych. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą budownictwu organowemu w diecezji tarnowskiej.

bottom of page